2023

FSC23-09.Efectes laborals de la regulació de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals
FSC23-08.Nova eina sindical: informe sobre digitalització de les administracions públiques
FSC23-07.Representativitat a les administracions públiques, qui pot estar a una mesa de negociació?
FSC23-06.Mesures de protecció front a fenòmens meteorològics adversos
FSC23-05.Canvi de contingència: com s’ha d’actuar?
FSC23-04.Situació d’incapacitat per menstruació i d’altres
FSC23-03.Transparència: t’expliquem com aconseguir la informació que necessites d’una administració
FSC23-02.Llei de pressupostos generals de l’estat 2023
FSC23-01.Derogació del RD20/2012 en la LPGE de 2023

2021

FS2021-02.Text comparat Projecte de llei de temporalitat
FS2021-01.Projecte de llei de pressupostos generals  2022

2019

FS2019-08.Increment salarial del 2019 per al personal de les administracions públiques
FS2019-06.Drets dels progenitors/es
FS2019-01.Drets de les persones treballadores en jornada electoral

2018

FS2018-07.Increment salarial 2019.
FS2018-06.Calendari laboral 2019 SAL.
FS2018-05.Reclamació davant la GAIP.
FS2018-04.Llei General de Pressupostos de l'Estat.
FS2018-01.Recursos administratius (Llei PAC 2017).

2017

FS2017-04.Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2017.
FS2017-03.Projecte de Llei Pressupostos Generals de l'Estat.
FS2017-02.Limitacions de l'Oferta Públic.
FS2017-01.Ampliació Permís de Paternitat.

2016

FS2016-04.Calendari Laboral.
FS2016-03.Volem Relació Llocs de Treball.
FS2016-02.Llei de transparència i Bon Govern.
FS2017-01.Nova regulació: altes i baixes mèdiques.

2015

FS2015-12.Complement pensions per Maternitat.
FS2015-11.Drets treballadors/es Eleccions Generals 20D.
FS2015-10.Canvis legislatius.
FS2015-09.Recuperació paga extra, AP i dies addicionals VAC.
FS2015-08.Drets dels treballadors/es a participar eleccions autonòmiques.
FS2015-07.Repercussions projecte llei PGE 2016.
FS2015-06.Modificacions EBEP, ET i LPGE 2015.
FS2015-05.Calendari laboral 2016.
FS2015-04.Òrgans Representació i Negociació AAPP.
FS2015-03.Drets participació Eleccions Municipals.
FS2015-02.Seguretat Social part meritada paga extra 2012.
FS2015-01.Llei General Pressupostos Estat 2015.

2014

FS2014-06.Avantprojecte LGPE 2015.
FS2014-04.Modificacions Llei Racionalització Sector Públic.
FS2014-03.Drets participació eleccions europees.
FS2014-02.Calendari Laboral 2015.
FS2014-01.Resum canvis reforma local estatal.

2013

FS2013-06.Meritació pagues extraordinàries.
FS2013-05.Projecte Reforma local Estatal.
FS2013-04.Calendari Laboral  2014.
FS2013-03.Jubilacions.
FS2013-02.Futura llei de Governs Locals de Catalunya.
FS2013-01.Avantprojecte reforma estatal d'administracions locals.