Informes

Darrer Informe

Informe Pla Estatal Plans de Xoc 2019. Primera fase

Amb ocasió de la finalització de la primera fase dels plans de xoc de lluita contra la temporalitat i abús de la parcialitat, s’adjunten resultats dels mateixos, així com dades relatives a el Pla Director per un Treball Digne des de l’agost 2018 a octubre 2019.


Informe sentència composició meses de negociació

Aquí teniu l’anàlisi jurídic realitzat per la nostra Advocada Montse Escoda, sobre la sentència de la composició de les meses generals de negociació dels empleats/des públiques en les Administracions Públiques, pel que fa a les condicions que s’han de tenir per formar part d’aquestes meses generals de negociació.

Aquí podeu consultar l’informe i veure la sentència.

Classificació dels informes

Informes Sindicals

 • Guió Reforma Laboral FSC Estatal. Resum de les repercussions de la reforma laboral realitzat per la FSC       
 • Informe CERE del RD 20/2011. Primeres mesures del govern del PP a partir de l'1 de gener de 2012 (amb retallades, congelacions, etcètera.9      
 • Nota Informativa CERES 6/2012. Més retallades socials i de drets dels empleats públics de la Generalitat  de Catalunya    Llei de Bases de Règim Local

Llei de Bases del Règim Local

 • Al·legacions FSC CCOO Arsal. Informe sobre l'avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local dirigida a la Directora de Funció Pública.  
  
 • Informe de CCOO sobre l'Avantprojecte de la Llei de Bases del Règim Local  
  
 • Informe extern a CCOO de la Llei de Bases del Règim Local    

Pressupostos Generals de l’Estat 2014

 • Informe del sector de l'Administració Local sobre els PGE 2014   

Pressupostos Generals de l’Estat 2012

 • Informe del Gabinet Jurídic de la FSC Estatal sobre l'afectació del Reial Decret Llei 20/2011 en els nous triennis que es generen al llarg de l'any 2012. 
 • Anàlisi complet del Gabinet Jurídic de la FSC-Estatal del Reial Decret Llei 20/2011 i un resum de les mesures de personal i orientació.  
  
 • Consideracions en relació amb la prohibició de les administracions, ens i societats compreses a l'article 2, apartat 1, del Reial Decret Llei 20/2011, de realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurances per la contingència de jubilació.  
  
 • Impacte del Reial Decret Llei 4/2012 i del Reial Decret Llei 7/2012 en les corporacions locals.  
  
 • Projecte de Llei de Pressupostos Sector Administració Local.   
  
 • Repercussions Llei 5/2012 de 20 de març. 
  
 • Informe del Gabinet Jurídic de la FSC Estatal sobre l'afectació del Reial Decret Llei 20/2011 en els acords de jubilacions parcials en les administracions públiques. 

Reial decret Llei 20/2012

 • Argumentari Sindical del sector Estatal de l'Administració Local  
 • Proposta sindical del Sector de l'administració Local de CCOO sobre les incapacitats temporals    
 • Valoració de CCOO del Reial Decret  

Plans d’Ajust

 • Notes al Reial Decret Llei 4/2012 per el que es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir mecanismes de finançament per pagar proveïdors de les Entitats Locals. 

Jubilacions

 • Circular confederal de la reforma de la jubilació anticipada i parcial  

Llei d’Acompanyament 5/2012

 • Retallada pressupostos Generalitat any 2012