Fitxes sindicals. Salut laboral

Fitxa salut laboral 7/2020

Patologies, síndromes i addiccions no motivades pel treball però amb afectacions a la feina

Fitxa Salut laboral 6/2020

Propostes presumiblement singulars o insòlites per a la negociació col·lectiva en matèria de salut laboral

Fitxa salut laboral 5/2019

Una primera aproximació a la protecció de dades en l’àmbit de salut laboral

Fitxa salut laboral 4/2018

Com podem desenvolupar amb èxit una evaluació de riscos psicosocials