Sec. Sindicals

PRESENCIA A LES XARXES SOCIALS

La secció sindical és l’organisme de base del sindicat a l’empresa formada pel conjunt de les afiliades i afiliats al sindicat.