L’ADMINISTRACIÓ LOCAL QUE VOLEM

No a la digitocràcia!

Volem una administració sense arbitrarietats, que aposti pel talent i la professionalitat respectant els principis de publicitat, igualtat, capacitat i mèrit.

Que aposti per la transparència en les seves relacions laborals. Volem més i millor Administració Local!

Que aposti per unes condicions de treball justes i dignes pels 100.000 empleats i empleades que treballen als governs locals. Que lluiti contra la temporalitat injustificada i fomenti la millora continua de tot el personal garantint així la màxima qualitat del servei que es presta.

A més, diem:

  • NO A LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
  • NO A LA PRIVATITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS
  • SÍ A UNS SERVEIS PÚBLICS I DE QUALITAT