Nova pàgina del SAL

Gràcies al suport de la Secretària de comunicació de la FSC, disposem d’una nova pàgina web pel Sector de l’Administració Local 

Amb un estil més modern, adaptada al actuals dispositius tecnològics i amb un contingut actualitzat que anirem ampliant.

La pàgina web del SAL té com a objectiu traslladar informació d’actualitat i recent als afiliats i afiliades que treballen als ens locals.

També tenim la voluntat de que sigui un espai de referència que doni suport als delegats i delegades per ajudar-los en la seva tasca sindical. En aquest sentit, trobaran articles d’anàlisi sovint amb criteris sindicals i fitxes sindicals.

Anirem introduint encara més millores en les pròximes setmanes i mesos.

La lluita no continua, és contínua!

Afilia’t ara! Cliqueu aquí