EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INCOMPATIBILITATS PER A TOTHOM!

 

Fa 1 any, us vam explicar com a la Llei d’Acompanyament de Pressupostos 2022 es va modificar l’article 86.2c del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997 establint que la situació administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitats no fos possible en el supòsit de funcionaris de carrera que passen a prestar serveis amb caràcter temporal, sigui com a funcionaris interins o com a personal laboral temporal, a les administracions, organismes o entitats del sector públic.

Llavors, CCOO vam demostrar la nostra més ferma indignació davant d’aquesta imposició unilateral dels responsables polítics de la Funció Pública catalana!

https://fsc-local.ccoo.cat/no-a-la-excedencia-per-incompatibilitats-per-personal-funcionari/

 

QUÈ HA SUPOSAT AQUESTA NOVA REGULACIÓ?

Doncs ha significat carregar-se les poques opcions de mobilitat i carrera professional què en els alguns casos el personal funcionari disposa. S’ha de tenir en compte que algunes administracions incompleixen sistemàticament el nostre dret a la promoció interna i l’única “alternativa” de mobilitat o promoció professional és mitjançant la sol.licitut d’aquesta excedència que, fins ara, possibilitava poder marxar a altres llocs amb millors condicions laborals, professionals i/o econòmiques dins de l’administració. Doncs aquest camí, amb la modificació inclosa a la Llei d’Acompanyament de Pressupostos 2022, va quedar també tancat. 

A partir d’aquell moment, el personal funcionari de carrera que ha volgut prestar serveis com a personal interí només ho pogut fer demanant una excedència voluntària per interès particular, per la qual cosa només es pot accedir acreditant una antiguitat mínima de 5 anys i mantenint-se en aquesta situació d’excedència un mínim de 2 anys.

 

QUÈ HEM FET CCOO?

Davant d’això, CCOO no ens hem estat de braços creuats. Així doncs, a més d’altres accions, al febrer de l’any passat vam iniciar tot un seguit d’entrevistes amb els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya amb l’objectiu de revertir la situació. La majoria de partits van estar d’acord en treure aquestes mesures mitjançant la propera “Llei d’acompanyament” que es redacti.

És per això que, amb motiu del recent acord de Pressupostos de la Generalitat 2023, CCOO hem adreçat cartes a tots els grups parlamentaris per tal que es reverteixi aquesta situació injusta en la nova Llei d’Acompanyament que seguirà a l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat per aquest any. 

Aquí teniu el comunicat dels companys i companyes de CCOO a la Generalitat que han fet aquesta tasca:

8/23 – EXCEDÈNCIA PER INCOMPATIBILITATS

Esperem doncs que els grups polítics siguin coherent amb els posicionaments expressats i proposin introduir a la Llei una modificació que permeti que la situació administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitats sigui possible també pel personal funcionaris de carrera.

Us seguirem informant.

 

SER DE CCOO SURT A COMPTE!

AFILIA’T AQUÍ

 

20.02.2023