Junta de Personal

ELS TEUS REPRESENTANTS

La Junta de Personal és l’òrgan de representació unitària dels i de les treballadores a la Diputació i que presten servei com a funcionaris de carrera o interinament.

A la Diputació, està formada per 29 membres.

Des de les darreres eleccions sindicals de l’any 2023, CCOO té 11 delegats/des, sent el sindicat amb més representació a la Diputació de Barcelona.

people

Bernat Martín Gonzalo

Portaveu

people

Jessica Paredes Rodríguez

Presidència

people

Leo Jurado Luque

Vicepresidència

people

Pedro Montiel López

people

Mireia Pérez Ortiz

people

Jordi Díaz Garzón

people

Julia Bueno Buitrago

people

Albert Carreras Aran

people

Adolfo Calderón Pérez

people

Josep Colomé Simó

people

Toni Cuenca Queralt