Informacio Riscos Psicosocials Enquesta Davaluacio Orgt

ENQUESTA AVALUACIÓ RISCOS PSICOSOCIALS ORGT

Com ja sabeu s’està realitzant l’Avaluació de Riscos Psicosocials (ARP) a l’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (ORGT)  de comú acord entre la Corporació i la representació sindical amb l’objectiu d’identificar aquelles …

Continuar llegint

Informacio Salud Laboral

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT: 09.06.2023

Us traslladem les darreres informacions en matèria de prevenció de la darrera sessió del Comitè de Seguretat i Salut de la Diputació de Barcelona: PLA DIRECTOR DE SEGURETAT Des de …

Continuar llegint

Pindola Informativa Salut Laboral

La gestió de les baixes mèdiques

D’acord amb el RD 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal, des de l’1 d’abril de …

Continuar llegint

Pindola Informativa Salut Laboral

Els nostres drets en salut laboral

Totes les persones treballadores tenen dret a una protecció eficaç de la seva salut, amb independència del tipus de contracte laboral o el sector de pertinença, públic o privat. Aquest …

Continuar llegint