Comissió Executiva

ELS TEUS REPRESENTANTS

La Comissió Executiva de CCOO a la Diputació de Barcelona té com principals funcions participar en la negociació col·lectiva i, coordinar tota l’activitat de la secció dels delegats/des de CCOO, de la Junta de Personal i dels delegats/des de Prevenció, entre altres assumptes.

Els afiliats i afiliades a CCOO escullen cada quatre anys en assemblea quines persones coordinaran i dirigiran la secció.

Secretari general

people

Bernat Martín Gonzalo

Servei Jurídic Administratiu

Secretaria d’organització i Relacions Junta de Personal

people

Jessica Paredes Rodríguez

Organisme Autònom de Gestió Tributària

Secretaria de Negociació Col·lectiva

people

Jordi Díaz Garzón

Subdirecció Edificació

Secretaria d’Igualtat

people

Mireia Pérez Ortiz

RESPIR

Secretaria de Prevenció i Riscos Laborals

people

Pedro Montiel López

Servei Manteniment Edificis

Secretaria de Formació

people

Amalia Ruiz Baena

Organisme Autònom de Gestió Tributària

Secretaria d’Acció Sindical

people

Leo Jurado Luque

Organisme Autònom de Gestió Tributària

Secretaria de Valoració de Llocs de Treball

people

Gemma Campos Cordon

Organisme Autònom de Gestió Tributària – Servei Gestió Cadastral