Delegats i delegades de Prevenció

ELS TEUS REPRESENTANTS

Els i les delegades de prevenció són representants dels/de les treballadors/es que canalitzen les informacions referents a possibles riscos i mesures preventives que en relació amb la seguretat i salut dels/de les treballadors/es puguin produir-se.

Vetllen perquè els riscos detectats es redueixin o eliminin i, en cas de no ser possible, s’estableixin les mesures de protecció pertinents.

Amb motiu de les eleccions sindicals, es constitueix el Comitè de Seguretat i Salut de la Diputació de Barcelona. A la Diputació de Barcelona el Comitè està format per un total de 19 delegats/delegades de prevenció. S’han de repartir entre els diferents sindicats amb presència a la Junta de Personal

Qui proposa com s’ha de fer aquest repartiment és el sindicat amb més representació. En aquest cas, CCOO vam decidir aplicar el principi de proporcionalitat d’acord amb els resultats electorals en lloc d’aglutinar la majoria dels delegats/des. Així doncs, actualment CCOO tenim 7 delegats/des de Prevenció.

Can Serra i Rodalies

Can Serra, Minerva, Parc Mòbil, Centre Francesca Bonnemaison, Palau Güell, CERC i SPOTT

people

Pedro Montiel López

[email protected]
648 68 53 75

Escola Industrial

Recinte Torribera i Edifici Londres

people

Jordi Díaz Garzón

[email protected]
649 74 61 26

Mundet

people

Julia Bueno Buitrago

[email protected]

people

Adolfo Calderón Pérez

[email protected]
607 554 715

Maternitat

people

Leo Jurado Luque

[email protected]
654 98 39 19


Altres centres

ORGT, Biblioteques, Vies Locals, Parcs Naturals, PDL, Centre d’Estudis del Mar, E.U. Enginyeria Tècnica Teixits de Punt, Torre Marimon…

people

Albert Carreras Aran

[email protected]
628 17 63 19

people

Leo Jurado Luque

[email protected]
654 98 39 19

people

Yashina Pérez Serrano

[email protected]