COMUNICAT ORGT

CALENDARI LABORAL ORGT 2024

D’acord amb l’Ordre EMT/153/2023, de 29 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any, seran festes de caràcter retribuït, les següents:

CATALUNYA

 • 1 gener
 • 6 gener
 • 29 de març
 • 1 d’abril
 • 1 de maig
 • 24 de juny
 • 15 d’agost
 • 11 de setembre
 • 12 d’octubre
 • 1 de novembre
 • 6 de desembre
 • 25 de desembre
 • 26 de desembre

Com sigui que el 12 d’octubre cau en dissabte, aquesta festa es recuperarà amb la concessió d’1 dia de dispensa per aquest 2024. El gaudi del dia de dispensa serà en jornada sencera i dins de l’any natural

En aquest llistat caldrà incorporar els festius municipals de cada centre de treball de l’ORGT.

PLA IGUALTAT I PLA DE MOBILITAT

Una de les reivindicacions més antigues que portem fent CCOO a l’ORGT es la necessitat i la obligació, igual que els companys i companyes de la DIBA, de l’elaboració i implementació d’un Pla d’Igualtat i d’un Pla de mobilitat específic i adequat que s’ajusti a les necessitat de les persones treballadores de l’ORGT.
Ens plau comunicar-vos que ja s’ha pressupostat per a l’exercici 2024 i que està previst que es realitzi durant el segon trimestre.

AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS

Com ja sabeu el passat 30 d’octubre va finalitzar el termini per realitzar l’Avaluació de Riscos Psicosocials a l’ORGT. Volem agrair-vos la vostra participació, que ha superat el 80% de la plantilla. Això ens permetrà poder fer un estudi seriós i en profunditat.
Des del servei de prevenció de l’ORGT ens han traslladat que ja disposen dels resultats dels qüestionaris i que a principis d’any es constituiran grups de treball entre la part social i la corporació per proposar mesures correctores en aquells aspectes que els resultat siguin negatius.

Preguntes

No et quedis mai amb el dubte,
contacta amb CCOO

Tel
Mail
Tw
Ig
Www
Af