Que hem fet

Any 2024

 • Comissió tècnica de valoració de llocs de treball – Reunió 11-01-2024
 • Comissió Tècnica de Matèries Comunes – Reunió 12-01-2024
 • Mesa General de Negociació – Reunió 19-01-2024
 • Comissió de Seguretat i Salut – Reunió 30-01-2024
 • Comissió Tècnica de Matèries Comunes – Reunió 01-02-2024
 • Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del personal laboral de BASE – Reunió 09-02-2024
 • Comissió tècnica de valoració de llocs de treball – Reunió 20-02-2024
 • Comissió de seguiment de les llistes de reserva – Reunió 27-02-2024
 • Comissió Tècnica de Matèries Comunes – Reunió 28-02-2024

Any 2023

 • Mesa General de Negociació – Reunió 03-02-2023
 • Comissió Tècnica de Matèries Comunes – Reunió 28-02-2023
 • Mesa General de Negociació – Reunió 02-03-2023
 • Comissió de Seguiment del Fons de Productivitat – Reunió 07-03-2023
 • Mesa General de Negociació – Reunió 14-03-2023
 • Comissió Tècnica de Matèries Comunes – Reunió 15-03-2023
 • Junta de Personal Funcionari – Reunió 17-03-2023
 • Comissió de Seguretat i Salut – Reunió 21-03-2023
 • Comissió seguiment llistes reserva – Reunió 30-03-2023
 • Comissió de Fons Social – Reunió 4-05-2023
 • Junta de Personal Funcionari – Reunió 17-05-2023
 • Comissió Negociadora del 2n Pla d’Igualtat – Reunió 23-05-2023
 • Comissió de Fons Social – Reunió 6-06-2023
 • Comissió Negociadora del 2n Pla d’Igualtat – Reunió 15-06-2023
 • Junta de Personal Funcionari – Reunió 19-06-2023
 • Comissió de Seguretat i Salut – Reunió 27-06-2023
 • Comissió Tècnica de Matèries Comunes – Reunió 19-09-2023
 • Comissió de Fons Social – Reunió 20-09-2023
 • Comissió d’Igualtat – Reunió 21-9-2023
 • Comissió tècnica de valoració de llocs de treball – Reunió 26-09-2023
 • Comissió Negociadora del 2n Pla d’Igualtat – Reunió 3-10-2023
 • Comissió Negociadora del 9è Conveni Col·lectiu – Reunió 3-10-2023
 • Comissió Negociadora del 4t Pacte de Condicions – Reunió 3-10-2023
 • Mesa General de Negociació – Reunió 4-10-2023
 • Comissió de seguiment de les llistes de reserva – Reunió 17-10-2023
 • Comissió de Seguretat i Salut – Reunió 18-10-2023
 • Junta de Personal Funcionari – Reunió 19-10-2023
 • Comissió de Seguiment del Fons de Productivitat – Reunió 24-10-2023
 • Mesa General de Negociació – Reunió 9-11-2023
 • Mesa General de Negociació – Reunió 17-11-2023
 • Comissió Tècnica de Matèries Comunes – Reunió 21-11-2023
 • Comissió de Control del Pla de Pensions – 28-11-2023
 • Comissió Tècnica de Matèries Comunes – Reunió 14-12-2023
 • Mesa General de Negociació – Reunió 15-12-2023

Any 2022

 • Junta de Personal Funcionari – Reunió 14-01-2022
 • Mesa General de Negociació – Reunió 27-01-2022
 • Junta de Personal Funcionari – Reunió 04-02-2022
 • Comissió de Seguiment del Fons de Productivitat – Reunió 03-03-2022
 • Junta de Personal Funcionari – Reunió 04-03-2022
 • Grup de treball (procés d’estabilització) – Reunió 04-03-2022
 • Comissió de Seguretat i Salut – Reunió 10-03-2022
 • Junta de Personal Funcionari – Reunió 01-04-2022
 • Comissió d’Igualtat – Reunió 05-04-2022
 • Mesa General de Negociació – Reunió 06-04-2022
 • Comissió de Fons Social – Reunió 03-05-2022
 • Mesa General de Negociació – Reunió 03-05-2022
 • Grup de treball (procés d’estabilització) – Reunió 06-05-2022
 • Mesa General de Negociació – Reunió 10-05-2022
 • Mesa General de Negociació – Reunió 19-05-2022
 • Grup de treball (procés d’estabilització) – Reunió 24-05-2022
 • Mesa General de Negociació – Reunió 14-06-2022
 • Mesa General de Negociació – Reunió 28-06-2022
 • Comissió de Seguretat i Salut – Reunió 28-06-2022
 • Mesa General de Negociació – Reunió 14-07-2022
 • Comissió Negociadora del segon Pla d’Igualtat – Reunió 21-07-2022
 • Mesa General de Negociació – Reunió 08-11-2022
 • Comissió Negociadora 9è Conveni col·lectiu – Reunió 22-11-2022
 • Comissió de seguiment de llistes de Reserva – Reunió 22-11-2022
 • Grup de treball (procés d’estabilització) – Reunió 22-11-2022
 • Mesa General de Negociació – Reunió 13-12-2022
 • Comissió de Seguretat i Salut – Reunió 15-12-2022
 • Comissió Negociadora del segon Pla d’Igualtat – Reunió 20-12-2022

Any 2020-2021

 • Junta de Personal Funcionari – Reunió 01-12-2020 (Constitució)
 • Comitè d’Empresa – Reunió 01-12-2020 (Constitució)
 • Junta de Personal Funcionari – Reunió 10-12-2020
 • Delegats personal (docència) – Reunió 14-12-2020
 • Mesa General de Negociació – Reunió 12-01-2021
 • Mesa General de Negociació – Reunió 21-01-2021 (Constitució)
 • Comissió Seguiment Pla de Contingència – Reunió 22-01-2021
 • Mesa General de Negociació – Reunió 28-01-2021
 • Mesa General de Negociació – Reunió 02-02-2021
 • Junta de Personal Funcionari – Reunió 05-02-2021
 • Comissió Seguiment Pla de Contingència – Reunió 18-02-2021
 • Junta de Personal Funcionari – Reunió 03-03-2021
 • Mesa General de Negociació – Reunió 11-03-2021
 • Comissió de Seguretat i Salut – Reunió 23-03-2021
 • Mesa General de Negociació – Reunió 25-03-2021
 • Mesa General de Negociació – Reunió 08-04-2021
 • Mesa General de Negociació – Reunió 13-04-2021
 • Mesa General de Negociació – Reunió 27-04-2021
 • Comissió de Fons Social – Reunió 04-05-2021
 • Comissió de Teletreball – Reunió 06-05-2021
 • Mesa General de Negociació – Reunió 11-05-2021
 • Comissió Seguiment Pla de Contingència – Reunió 13-05-2021
 • Comissió de seguiment del Fons de Productivitat – 21-05-2021
 • Comissió de Llistes de Reserva – Reunió 01-06-2021
 • Mesa General de Negociació – Reunió 03-06-2021
 • Comissió de Seguretat i Salut – Reunió 10-06-2021
 • Comissió Seguiment Pla de Contingència – Reunió 17-06-2021
 • Comissió de Pla de Pensions – Reunió 18-06-2021
 • Mesa General de Negociació – Reunió 29-06-2021
 • Comissió de Seguretat i Salut – Reunió 06-07-2021
 • Mesa General de Negociació – Reunió 22-07-2021
 • Comissió d’Igualtat – Reunió 22-07-2021
 • Avaluació de riscos inicial a les noves instal·lacions de Formació – Visita 08/09/2021
 • Mesa General de Negociació – Reunió 14-09-2021
 • Comissió Seguiment Pla de Contingència – Reunió 14-09-2021
 • Comissió Seguiment Pla de Contingència – Reunió 30-09-2021
 • Mesa General de Negociació – Reunió 05-10-2021
 • Representació Social – RH – Reunió 27-10-2021
 • Comissió de Teletreball – Reunió 02-11-2021
 • Comissió de seguiment del Fons de Productivitat – Reunió 04-11-2021
 • Comissió Seguiment Pla de Contingència – Reunió 04-11-2021
 • Revisió de l’avaluació de riscos del CEE Sant Rafael – Visita 11/11/2021
 • Comissió de Seguretat i Salut – Reunió 01-12-2021
 • Mesa General de Negociació – Reunió 12-11-2021
 • Comissió de Seguretat i Salut – Reunió 14-12-2021
 • Mesa General de Negociació – Reunió 23-12-2021