Presentació de la secció sindical

Som la primera organització sindical i la més útil per assolir i protegir els nostres drets


En aquests darrers anys hem aconseguit recuperar una part del poder adquisitiu perdut a través de la valoració de llocs de treball i de la negociació en Escoles Bressol i Conservatori de Música.

Hem assolit reduir l’abús de la temporalitat mitjançant els processos de consolidació, hem treballat en l’elaboració del pla d’igualtat, el de mobilitat i el protocol d’assetjament amb una clara visió de gènere, i en les mesures de prevenció i protecció durant la crisi del COVID 19, però no hem aconseguit tancar un pla de carrera professional que reconegui econòmicament les responsabilitats, els compromisos, la formació i l’expertesa en els nostres llocs de treball, per això renovem els nostres compromisos i volem continuar lluitant per:

La secció sindical i les delegades de CCOO treballem per a tot el personal públic de l’Ajuntament, siguin del servei que siguin, i lluitem tant a dins de l’Ajuntament com a fora. Part important de les propostes del programa electoral 2018-2022, les hem assolit, tan perquè ho hem defensat davant de recursos humans, com perquè a través de les nostres representants territorials les hem convertit en propostes prioritàries en l’àmbit nacional.