Funcionaris

Quim 1
Jesus 1
Fran
Avatar

Delegat LOLS

Quim Pla

Actualment defenso als afiliats de CCOO de l’ajuntament de Granollers en les comissions i dono suport als delegats electes en qualsevol comissió. Col·laboro en la organització i comunicació de la secció sindical.

Economista. Treballo a Can Muntanyola de tècnic mig de promoció econòmica dins l’EPE Granollers Mercat.

Delegat

Jesús Fernàndez

Delegat de la secció sindical de CCOO, formo part de les comissions de seguiment/negociació, valoració de llocs de treball i de l’equip de PRL en l’avaluaciò de riscos psicosocials.

Unitat Operativa de Serveis (UOS).

Delegat

Fran Serrano

Treballo al carrer Corró 49 i formo part de les comissions de carrera professional i seguiment/negociació. També colaboro en l’organització digital de la secció.

Informàtic de professió.

Delegat

Rafael Martín

Treballa com a Xòfer de camió a transports de la (UOS) i és nova incorporació com a delegat de la secció sindical CCOO (de la que porta molts anys afiliat), Personal (funcionari) de l’ajuntament de Granollers.

Forma part de la Comissió de Valoració de Llocs de Treballs i la Comissió de Prevenció de riscos laborals.