Funcions de les Policies Locals a les eleccions

Aquesta fitxa sindical, pretén donar les nocions bàsiques per als cossos de policials que vetllaran per la seguretat en les eleccions generals del pròxim dia 23 de juliol.


Aquesta fitxa, tot i que s’ha personalitzat en aquestes eleccions generals que venen del pròxim diumenge dia 23 de juliol de 2023, és vàlida per a qualsevol de les altres eleccions que es facin, ja que, de manera genèrica, només pretén donar les nocions bàsiques d’actuació i la normativa que s’ha d’aplicar en cada cas.

D’aquesta manera hem dividit les funcions que s’han de fer en; Funció Principal, Al col·legi electoral, durant el desenvolupament de la jornada i la normativa aplicable en aquest cas.

Descarga
Descarrega la fitxa