Documents

Centre d’Estudis i Recerca Sindical

 El Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (CERES) és un associació interdisciplinar d’estudis, investigacions i assessorament en matèries com l’economia, el dret laboral i la sociologia del treball.

El CERES està integrat per Llorenç Serrano (Responsable del CERES), Dani Garrell (sociòleg) i David Monsergas (bibliotecari-documentalista). Actualment, la seva responsable sindical és Dolors Llobet i Maria, Secretària d’Afiliació, Estudis i Coordinació dels Òrgans de Direcció de CCOO de Catalunya.

Visita la seva pàgina web del CERES.


Manual d’aplicació policial

Manual d’intervenció operativa policial en aplicació de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana

La reforma del Codi penal i la mateixa llei de seguretat ciutadana introdueixen modificacions importants. El que hauria de ser un text clarificador de les conductes tipificades de vegades es converteix en un text ambigu, sobretot per a aquells que comencen al món policial. La multitud de conceptes que aglutinen ambdues normes dificulten encara més la interpretació, i tant la doctrina com la jurisprudència ens poden ajudar a resoldre’ls.

Aquest manual policial pretén ser una ajuda per a tots els agents de policia, independentment del cos policial on es trobin. Per fer-ho, s’han incorporat exemples jurídics que s’han anat afegint en el dia a dia dels tribunals i que ens podran ser de gran ajuda per a aquelles actuacions policials que, encara que s’apliqui el text literal del Codi penal o de la Llei de seguretat ciutadana, no quedin del tot resolts.

– Manual d’intervenció operativa policial en aplicació de la Llei de protecció de la seguretat ciutadana (en català)
– Manual de intervención operativa policial en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (en castellà)