La mala fe de la direcció

Bon dia,

A juny de 2021 la direcció va engegar per sorpresa una negociació de Conveni, a la vegada que anunciava (també per sorpresa) que no renovaria 120 contractes temporals. Sense informar prèviament al Comitè d’empresa. Coincidència? Mala fe?

A proposta de CCOO, el Comitè vam dir a la direcció que posposàvem la negociació del conveni mentre no es resolgués el conflicte dels acomiadaments de personal temporal. Un cop signat l’Acord d’estabilització laboral del servei d’ocupació, vam reprendre la negociació del Conveni.

Alguna cosa falla en aquesta negociació. Fins ara des del Comitè d’empresa hem fet propostes serioses a diferents capítols del Conveni, i la direcció ens va dient que «s’ho miraran amb carinyo», però estan molt lluny d’acceptar-les i a CCOO ja comencem a afartar-nos d’aquest tarannà. Més que una negociació real, sembla una presa de pèl. Respecte al teletreball, per exemple, la direcció encara defensa només un dia de teletreball a la setmana, quan l’Ajuntament ja ha aprovat 2 dies setmanals (3 per als majors de 60 anys).

Ara ha arribat un moment clau a la negociació: hem de tractar temes tan importants  com les taules i els complements salarials, la classificació professional, la selecció i contractació de personal, la promoció interna, la carrera professional o la formació, entre d’altres.

Per fer propostes ben fonamentades és imprescindible comptar amb informació rellevant, que a hores d’ara no tenim. A les darreres reunions de la Comissió negociadora hem reclamat reiteradament quatre documents necessaris per continuar negociant:

  • Les Taules salarials actuals amb el detall dels complements existents 
  • La Relació actual de llocs de treball de l’empresa amb la seva descripció
  • La Valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere
  • L’informe de l’Auditoria retributiva íntegra

La direcció (que presumeix de transparència) no pensa compartir aquests documents amb el comitè. És una informació que està obligada a tenir per llei, i que amaguen amb mala fe. Estan impedint i boicotejant una negociació amb condicions d’igualtat, demostrant un cop més el seu estil immobilista, obsolet i gens constructiu.

Aquesta mateixa setmana el Comitè d’empresa hem comunicat al director general que restem a l’espera d’aquesta informació per continuar negociant, perquè la «bona fe» de la direcció deixa molt a desitjar. A hores d’ara el Sr. Fèlix Ortega ni ens ha donat resposta, ni l’esperem.

La direcció d’una empresa municipal (suposadament d’esquerres) oculta, deliberadament, altra informació que CCOO hem demanat i que hauria de ser compartida o publicada. Com ara els salaris, complements i dietes del personal de direcció, la informació de l’estat de l’empresa i de la plantilla els darrers 3 trimestres, les darreres requalificacions, o el Pla estratègic de la DO de Gestió del Talent corporatiu 2020-23, entre d’altres.

CCOO treballem per millorar les condicions laborals de la plantilla en el nou Conveni tot i que, lamentablement, la direcció no va en aquesta línia, i després de 24 anys no vol negociar cap millora.

Salutacions,