Actualització borses de treball

Sabies que…

… a desembre de 2017 es va acordar la creació de 3 Borses de treball (personal tècnic i coordinador de programes d’ocupació i formació, així com personal administratiu) per contractació temporal?

… arran del recent procés d’estabilització, ahir es van actualitzar les llistes de les Borses de treball, que s’utilitzaran per a la cobertura d’interinatges per raó d’incapacitats temporals, permisos, llicències i reduccions de jornada?

… si vols tenir accés a la informació actualitzada de les borses de treball que compartim al nostre Drive només ens has de facilitar el teu Gmail a [email protected] ?