Acords MGN desembre 2020

A la darrera MGN es van portar diverses propostes que van ser discutides i negociades. Des de CCOO hem acordat:

  • Una modificació de l’article sobre jornada per tal de tornar a establir les 35 hores setmanals com la jornada ordinària a l’Ajuntament, i de treure el límit de recuperació de només dos festius establerts en cap de setmana. Vam insistir en fer figurar les 1505 hores de jornada anual, però la corporació ho va denegar.
  • Un calendari laboral 2021 que recull les modificacions de l’acord de jornada, i que estableix en 1505 hores laborals les que haurem de realitzar en 2021, compensant tot l’excedent horari com a dies de lliure disposició o excedent de jornada, molt semblant a la nostra proposta de juliol.
  • Un acord marc sobre valoracions de llocs de treball, en la que no vam poder convèncer a la part de la corporació que el ventall salarial actual 1 a 3 és suficient, i es va augmentar a 1 a 4 fent constar que no es baixarien els salaris mínims actuals de cada grup. Vam considerar que retardar més l’acord només suposava no iniciar aquest procés que fa molta falta en aquest ajuntament. 
  • Oferta pública 2020, on insistim en que volem negociar el calendari i les bases dels processos d’estabilització i consolidació.