Acord per assegurar el futur del sistema públic de pensions

6d57efd1 F3dc 74fc 97fe 74ffa0c4e0c9

CCOO ha arribat a un acord per assegurar el futur del sistema públic de pensions. Un acord important que genera certeses sobre la suficiència, la sostenibilitat i el reforçament de les pensions públiques al nostre país.

L’acord recull la derogació de la reforma de pensions del PP de l’any 2013 i aniquila el factor de sostenibilitat, que significava una reducció directa de les pensions. Per contra s’assegura la revaloració de les pensions amb l’IPC, i destinarà anualment un 2% del PIB a pensions mitjançant els pressupostos generals de l’Estat garantint d’aquesta manera una part del finançament addicional que necessitarà el sistema fins al 2050.

També s’inclou una bateria de mesures relacionades amb la igualtat, en les quals es reconeixen nous drets com l’equiparació de les pensions de viduïtat de les parelles de fet, l’extensió del dret de cotització per a tots els programes de formació i la millora dels convenis especials per a persones treballadores de les cures i persones dependents, entre d’altres.

Moltes novetats que canvien la dinàmica negativa de les pensions viscuda en els darrers anys al nostre país.

Pots trobar la informació sobre l’acord de pensions a: