Acord de jubilacions parcials

Renovació de l’acord de jubilacions parcials.
CCOO proposa la renovació de l’acord de jubilacions parcials en els mateixos termes que tenim fins ara, però de manera es pugui acollir el personal laboral nascut a 1963 i abans, si es reuneixen la resta de requisits que fixa la normativa de seguretat social.