RESULTAT ELECTORAL

Us deixem amb la carta d’agraïment a la plantilla del nostre ajuntament per els gran resultat en les eleccions d’aquest any.