Prou excuses, prou de fugir d’estudi. Cal fer un nou Pla d’Igualtat a l’Ajuntament

La Secció Sindical de CCOO denuncia a Inspecció de Treball que el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament està caducat fa 6 anys

50b7f9a6 Cb60 43bd A7f0 74575f22829c

El Pla d’Igualtat de l’Ajuntament va entrar en vigor l’any 2013 amb una vigència de 4 anys. Es va fer a correcuita a conseqüència d’un requeriment d’ofici d’Inspecció de Treball perquè aleshores l’Ajuntament ja feia anys que incomplia la normativa legal.

Tot i que l’any 2019, el govern de l’estat aprova el Reial decret legislatiu 6/2019 reforçant la necessitat i importància dels Plans d’Igualtat a les empreses, pel govern municipal de Sabadell no és un tema prioritari, ni important ni mediàtic i això que afecta 1700 persones.

CCOO el passat 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, amb el lema De les paraules als fets, per la Igualtat tenim un Pla, ja vam denunciar públicament aquesta situació a l’Ajuntament de Sabadell, però han passat més de 4 mesos i el més calent és a l’aigüera, no ens han donat cap més opció que denunciar a Inspecció de Treball.

“El poder de hacer las cosas bien”. Aquest és el títol de la trobada d’alcaldesses celebrada al mes de maig a La Coruña en la que va participar l’alcaldessa de Sabadell, Sra. Marta Farrés, on es va signar una declaració en la qual es comprometen a promoure la igualtat, a impulsar polítiques d’igualtat municipal i exigir mesures per garantir la igualtat real entre dones i homes…

Sra. Marta Farrés precisament d’això tracta un pla d’igualtat. És un conjunt de mesures adoptades després de dur a terme una diagnosi de la situació de la plantilla que serveixen per assolir la igualtat de tracte d’oportunitats entre dones i homes, eliminant qualsevol mena de discriminació per raó de sexe.

CCOO fa anys que reclama un nou Pla d’Igualtat perquè durant aquest temps la plantilla municipal ha augmentat en nombre d’empleades i empleats per la integració de diversos organismes autònoms. Cal fer una nova diagnosi de la situació actual tenint en compte, a més a més, l’impacte dels canvis organitzatius implementats darrerament com ara l’administració electrònica i el treball a distància.


Continguts obligatoris del Pla d’Igualtat:

  1. Drets de conciliació familiar i laboral. Assignatura pendent a l’Ajuntament tot i ser un dret reconegut a totes les normatives legals
  2. Treball a distància o teletreball
  3. Processos de selecció i contractació
  4. Classificació professional
  5. Formació
  6. Promoció professional
  7. Condicions de treball
  8. Auditoria retributiva/ estudi de la bretxa salarial
  9. Infrarepresentació femenina
  10. Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

De tots aquests continguts l’únic que s’ha actualitzat ha estat el protocol de Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, però no s’ha avançat en cap més apartat.

A cal sabater sabates de paper… Sra. Marta Farrés utilitzi el poder de fer les coses bé també a l’Ajuntament, no només de cara a la galeria.

CCOO EXIGEIX UN NOU PLA D’IGUALTAT A L’AJUNTAMENT DE SABADELL