Model d’instància per fer la reclamació 25-35 anys antiguitat

Fruit de la pressió sindical, el passat dimarts 7 de juny es va retirar de l’ordre del dia del Ple Municipal la suspensió dels apartats del conveni article 19 i annex 2b.

Tanmateix, sense aquesta suspensió, l’Ajuntament de Sabadell ha deixat d’abonar les quantitats econòmiques a les treballadores i treballadors municipals les quals haurien de percebre les retribucions en complir els 25 o 35 anys de serveis efectius a l’ajuntament, segons marca l’article 19 del nostre conveni plenament vigent.

Fhyrgsufoq

model instància reclamació

Fruit de la pressió sindical, el passat dimarts 7 de juny es va retirar de l’ordre del dia del Ple Municipal la suspensió dels apartats del conveni article 19 i annex 2b.

Tanmateix, sense aquesta suspensió, l’Ajuntament de Sabadell ha deixat d’abonar les quantitats econòmiques a les treballadores i treballadors municipals les quals haurien de percebre les retribucions en complir els 25 o 35 anys de serveis efectius a l’ajuntament, segons marca l’article 19 del nostre conveni plenament vigent.

Des de la secció sindical de CCOO us adjuntem un model d’instància per fer la reclamació de les quantitats no percebudes dels conceptes abans esmentats per tots aquells treballadors/es que complint els requisits de l’article 19 no se’ls hi hagi abonat.

CCOO posa a disposició de les treballadores i els treballadors afectats els seus serveis jurídics per si tal d’iniciar les reclamacions oportunes per la via judicial en defensa dels seus drets.

Informar-vos també, que la reunió mantinguda el passat dia 8 de juny amb l’Ajuntament de Sabadell i la representació sindical per tal de trobar una solució a la suspensió dels articles del nostre conveni afectats va acabar en total desacord.

Assemblea General de treballadores i treballadors pel proper dimarts 28 de juny