Calendaris Específics a l’Ajuntament 2023

Del total de 385 calendaris específics que hi ha a l’Ajuntament de Sabadell, CCOO només ha signat 144. Això representa, només, el 37%, el que posa de manifest que encara hi ha molta feina a fer.

A la Comissió d’horaris s’han de negociar els horaris, fixar els calendaris i supervisar-ne el compliment. Des de CCOO volem denunciar que hi ha calendaris que no hi ha forma d’arribar a acords perquè, any rere any, presenten les mateixes problemàtiques i per part dels serveis afectats no hi ha cap mena de proposta de millora, com per exemple:

  1. Calendaris amb horaris que després no tenen res a veure amb la realitat i que són diferents dels que comuniquen als treballadors afectats
  2. Calendaris amb horaris amb saldos positius o negatius, incomplint el nombre d’hores anuals aprovades, prèviament, al calendari general
  3. Calendari amb horaris que incompleixen l’Acord de condicions/Conveni perquè s’estableixen jornades de treball superiors a 9 hores i/o sense el descans intersetmanal de 48 hores entre jornades
  4. Calendari amb horaris que no permeten la flexibilitat per un tema tan important com la conciliació familiar, quan és un dret.

Després de moltes reivindicacions per part de CCOO, i després, també, de no signar aquests incompliments, moltes vegades en solitari, hem aconseguit que alguns departaments s’hagin posat les piles i enguany han portat a la Comissió d’horaris uns calendaris que sí que compleixen amb la normativa.

Calendario Perpetuo (1)