Nous avanços en el desenvolupament de l’Acord marc per a una Administració del segle XXI

LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACORD CONCRETA DIVERSES MATÈRIES AMB EL MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

En la reunió de la Comissió de Seguiment celebrada el dia 12 de juny, CCOO i UGT, signants de l’Acord marc per a una Administració del segle XXI, han concretat avanços en el desenvolupament de diverses qüestions que formen part de l’acord.

El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha informat que avui, el 13 de juny, comença la tramitació de la normativa precisa referida a la millora dels imports de les despeses de desplaçament conseqüència de l’activitat de prestació de serveis (elevar la quantia a abonar i la seva exempció de l’IRPF, de 0,19 euros/quilòmetre a 0,26 euros/quilòmetre).

Referent a igualtat de gènere en les Administracions Públiques, el Ministeri està analitzant les propostes que les dues organitzacions sindicals li han traslladat; recollint gran part d’aquestes, per la qual cosa, d’existir coincidència àmplia en els plantejaments, es convocaria el Grup de Treball de manera imminent per a tancar el text de manera definitiva.

Respecte als fons addicionals pendents de l’Administració General de l’Estat (AGE), la situació és la següent:

Els fons addicionals destinats en un percentatge del 25% per als complements salarials del personal laboral, s’abonaran en la nòmina del mes de juliol de 2023.
La mesura 3 d’acord de 2019 (personal funcionari, complement específic), es convoca el grup de treball per a dijous que ve 22 de juny.
D’un altre costat, per a l’adequació retributiva del personal laboral en l’exterior (PLEX), relativa a l’any 2023 (2,5%), es convoca una reunió dijous que ve, 15 de juny, quedant arracada la part variable del 0,5% en relació al PIB i 0,5% a l’IPC, tenint com a referència l’acord del 90.

Sobre la resta de matèries pendents, per part d’UGT i CCOO, estant ja tancats els temes, s’ha posat l’accent en la importància de culminar la derogació del RDL 20/2012 (restabliment de mínims en permisos i vacances i la jubilació parcial anticipada per al personal funcionari i estatutari).

Així mateix, s’ha reiterat la necessitat d’impulsar la plena aplicació de la classificació professional de l’article 76 del TREBEP (amb especial rellevància en l’àmbit del personal estatutari dels Serveis de Salut).

En un altre ordre de coses, el Ministeri i les organitzacions sindicals signants, continuen treballant sobre la base dels compromisos adquirits en l’Acord, per la qual cosa s’ha sol·licitat la convocatòria, en dates pròximes, de reunions per a negociar la jornada ordinària de 35 hores en la AGE i l’aprovació de la OPE de l’any 2023. Sens dubte, la concreció d’aquestes matèries contribueix a millorar els drets i condicions de treball de les empleades i empleats públics afectats. Matèries que esperem que es vegin complementades, en breu, amb la transposició normativa de les quals queden pendents.