8 de Març: corresponsabilitat i igualtat laboral

Informe polític, Consell Nacional del 6 de març del 2024

El 8 de Març el sindicat destaquem la imperiosa necessitat de progressar en polítiques de corresponsabilitat, tant dins com fora de l’àmbit laboral. Ens centrarem en el debat sobre l’ús del temps, amb l’objectiu clar de reduir la jornada laboral, així com d’intensificar els permisos per a la conciliació i la flexibilitat horària per fomentar la corresponsabilitat. Busquem establir mètodes d’organització del treball que incentivin aquesta corresponsabilitat sense posar en risc les trajectòries professionals i les cotitzacions dels treballadors i treballadores.

Volem proposar un debat a la societat per abordar canvis en els rols del sistema de relacions laborals i les polítiques públiques, amb l’objectiu de millorar les quotes de corresponsabilitat, actualment desproporcionades i que recauen majoritàriament en les dones. El Consell Nacional insta tota la seva afiliació a participar activament en els esdeveniments programats a tot el territori i a les diferents federacions, amb l’esperança de convertir en realitat la concentració a les empreses amb la lectura del manifest, que ja ha estat distribuït a tot l’activisme sindical.

Paral·lelament, es reforcen els esforços per a la negociació dels plans d’igualtat a empreses amb 50 o més empleats a Catalunya, que són aproximadament 7.000. S’indica que el termini fixat per a aquestes empreses per disposar d’un pla d’igualtat era el 7 de març del 2022, segons l’RDL 6/2019. L’RD 901/2020 defineix els continguts mínims d’aquests plans, establint una vigència màxima de 4 anys i l’obligatorietat del seu registre al REGCON. En cas que les empreses no disposin de representació legal de les persones treballadores, es destaca la necessitat que els plans d’igualtat es negociïn amb els sindicats més representatius, plantejant un repte organitzatiu per al sindicat des de la gestió de la base de dades fins a la formació dels sindicalistes en matèria d’igualtat i negociació col·lectiva per abordar totes les negociacions.

Còpia De Cabecera Twitter

Davant del creixement dels discursos d’odi de la ultradreta, que té com un dels seus principals enemics el feminisme i la lluita per la igualtat, la lluita del moviment feminista hi ha plantat cara defensant la democràcia i el dret a tenir drets i a ser lliures.

Inscriu-te a l’acte

Targeto Acte Central 8m 08032024

Llegeix el manifest de CCOO Catalunya:

ManifestBaixa

Descarrega els materials gràfics:

Llistat d’actes del 8-M