Regulació del lliurament de vestuari als membres de la plantilla de Policia municipal pel sistema de elecció a través de punts

La setmana passada, i dintre del marc de la Mesa de Negociació Conjunta, es va finalitzar la negociació sobre la uniformitat i el sistema de punts utilitzat per la renovació d’aquesta a la Policia Municipal que s’ha dut a terme dintre de la Mesa Sectorial de la Policia Municipal durant els mesos de juny i una bona part de juliol. Com a resultat d’aquesta llarga negociació s’ha establert un increment en la quantitat d’algunes peces com són els pantalons, polos tant d’estiu com d’hivern, samarretes i mitjons (accediu al document)

També s’ha establert una classificació del material/uniformitat que es considera de llarga durada, el qual té establert un termini de vida útil per la seva renovació i poder fer una gestió més acurada del material de dotació. Alhora, s’han clarificat els procediments i les circumstàncies que donen lloc a una reposició del material danyat o deteriorat sense detriment de punts, el límit per la detracció de punts per baixes o circumstàncies que signifiquen una diferenciació en la roba/material que s’utilitza quan es presta servei depenent de la unitat de destí.

En aquesta negociació s’ha establert també la uniformitat/material que es lliurarà als/les agents de nova incorporació tant quan vagin a l’ISPC com quan ingressin com a agents de pràctiques, així com la relació de punts que disposaran tant en el seu ingrés com els anys següents.

En últim lloc, s’ha establert que existirà una Comissió de seguiment per tractar els temes d’uniformitat/material per poder fer revisions anuals de la gestió del sistema de punts, seguiment de deficiències d’aquest tant en repartiment com de les característiques, i de qualsevol incidència que es produeixi, reunint-se ordinàriament una vegada a l’any i extraordinàriament, a petició de qualsevol de les parts que el componen.

Amb tot, creiem que ha estat una bona negociació que ha millorat el sistema que teníem fins ara i que aportarà claredat i facilitarà la gestió de qualsevol problema que es produeixi en aquest aspecte.