La Veu de la Policia | 30.08.2017

REUNIÓ FESTA MAJOR 2017
A la reunió d’avui amb l’Intendent Major Joan Antoni Quesada i la responsable de Recursos Humans, Eva Vilarrubí, hem arribat als següents acords:

  1. El manteniment DE FORMA INDEFINIDA del calendari actual, en les condicions actuals. És a dir, jornada de 8h 30 min i seqüència 8 x 6 de dilluns a dilluns per tothom que el vulgui mantenir. Es proposarà un sistema de calendari alternatiu, que serà TOTALMENT VOLUNTARI i estarà remunerat en la forma que s’acordi.
  2. Es revisarà l’actual sistema de concessió d’AAPP (sobretot en caps de setmana), es trencarà amb la pràctica de donar-ne com màxim el mínim que marca el Conveni. Com que la intenció de RRHH i Prefectura és la de deixar de remunerar els festius en els quals es gaudeixi un AAPP, es comprometen amb una voluntat ferma de revisar a l’alça la remuneració dels festius.
  3. El reconeixement, per part de l’Intendent Major, que les mesures de seguretat, tan individuals com col·lectives, establertes com a conseqüència dels atemptats, són un ens viu, revisable, modificable i ampliable. L’Intendent s’ha compromès a revisar aquestes mesures i a garantir la participació de tots els comandaments de la Organització, discutint i analitzant amb tots ells dites mesures, abans d’ordenar-les. S’ha compromès a prendre les decisions operatives de servei que garanteixin la seguretat dels policies i a escoltar i estudiar totes les propostes que qualsevol de nosaltres puguem fer.
  4. Se’ns informarà de les dates límit en les quals han d’arribar les dotacions de material que esperem (actualment vehicles patrulla, motocicletes, grues i reubicació i reforma de la Sala de Comunicacions i Atestats). En cas d’incompliment dels terminis per part dels proveïdors, l’Ajuntament es compromet a promoure les accions legals oportunes per penalitzar aquest incompliment.

En un principi, totes les seccions sindicals hem quedat satisfetes i la Direcció de Prefectura i RRHH han acordat redactar un document de compromís per ser signat per totes les parts. Però posteriorment, dues hores i mitja després de la reunió, els representants del SPPMCat han informat a la resta de sindicats que, després d’analitzar el contingut dels acords i el desenvolupament de la reunió, han decidit no adherir-se als acords.

Respectem totes les opinions i posicionaments que els altres sindicats puguin prendre, però sota els principis de la bona fe i la rigurositat negocial, entenem que s’havien complert les nostres expectatives envers la reunió i que totes les parts havíem arribat als acords que consideràvem mínim per desbloquejar la situació DURANT LA FESTA MAJOR PER MOTIUS DE SEGURETAT.

Per tot el que hem exposat i atenent a la situació d’urgència i seguretat dels ciutadans de Sabadell, us comuniquem que: DES DEL PUNT DE VISTA CCOO, PROCEDEIX PRORROGAR LA SUSPENSIÓ DE LA MESURA DE PRESSIÓ DE “NO FER HORES EXTRES”, ACORDADA UNITÀRIAMENT EL DIA 17 D’AGOST, ÚNICAMENT DURANT ELS DIES DE FESTA MAJOR I QUE AQUEST NO INCOMPLEIX EL MANDAT DE L’ASSEMBLEA. DES D’AQUEST MOMENT, AQUELLS QUE HO VULGUEU, PODEU POSAR-VOS A LA DISPOSICIÓ DE PREFECTURA PER PRESTAR SERVEI EN FESTA MAJOR. NO POT RECAURE SOBRE LES NOSTRES CONSCIÈNCIES QUE PASSES QUALSEVOL COSA I NO HAGUEM FET TOT EL POSSIBLE PER PROTEGIR LA CIUTAT.

Des de CCOO continuarem treballant per la prolongació del sistema actual de treball.

Agrupació de Policia Local CCOO