La Veu de la Policia | 09.05.2017

INFORMACIÓ REUNIÓ MESA SECTORIAL POLICIA
Celebrada dimecres 10/05/2017

Aquesta reunió consisteix pràcticament en la resposta dels sindicats a l’última proposta presentada per Prefectura/Ajuntament en la reunió anterior de 26.04.2017:

La proposta de modificació del calendari presentada per l’Ajuntament/Prefectura no pot ser acceptada perquè no suposa una millora respecte al sistema actual.

  • No es poden renunciar a drets de conveni com els AAPP en festiu.
  • No s’està d’acord amb reduir la jornada diària per sota de les 08:30 hores.
  • A més, amb els reforços en el sistema actual de caps de setmana alterns de treball/festa, significaria que 5 mesos de l’any es disposaria d’un sol cap de setmana complet de festa.
  • S’incrementen 5 dies més de treball a l’any i es fa més onerós treballar en els mesos de juliol i agost al introduir més dies laborals.
  • Tot això amb unes contraprestacions a canvi que no compensen.

De moment les negociacions estan esgotades

Des de CCOO entenem que es pot establir un sistema de reforços sistema voluntari respectant la jornada de 8:30 hores.

Respecte al calendari que s’està aplicant actualment. Es recorda que ja es va acordar per la Mesa Sectorial de Policia que és el d’aplicació per a l’any 2017.

Agrupació de Policia Local CCOO