Funcionaris

Àngels Núñez
Educació
Secretaria general de secció sindical
Delegada de prevenció
angelsn
@ajsabadell.cat

Carles Benito
Urbanisme
President de la Junta de Personal
Delegat de prevenció
cbenito
@ajsabadell.cat

Pepa Cuevas
Servei atenció ciutadana
mjosep
@ajsabadell.cat

Daniel Muñoz Crevillen
Policia municipal
dmuñ[email protected]

Carmen Peñalver
Manteniments
cpenalver
@ajsabadell.cat

Enric Quilez
Cicles de vida
equilez
@ajsabadell.cat

Florenci Pérez
Cultura
Delegat de prevenció
flperez
@ajsabadell.cat

Mª Antonia Altes
Cultura
maltes
@ajsabadell.cat

Joana Rico
Educació
Delegada LOLS
[email protected]

Esteban Rubio
Formació
Delegat LOLS
[email protected]

Montserrat Flix
Aguatzileria
Delegada LOLS
mflix
@ajsabadell.cat