CCOO denuncia l’Acord condicions/conveni de l’Ajuntament de Sabadell

L’Assemblea general d’Afiliades i afiliats de CCOO aprova per unanimitat denunciar l’actual Acord de condicions/conveni


L’actual Acord/conveni estava prorrogat des del 2021 i denunciar-lo ha estat com a conseqüències de diverses causes, tant externes com internes.

Cal garantir el poder adquisitiu del personal municipal, la qualitat de l’ocupació i la millora de les condicions laborals
Amb un IPC totalment desbocat per sobre del 10% i amb les retallades econòmiques i laborals que portem arrossegant des de l’any 2010 i 2012, fa insostenible el manteniment d’uns salaris dignes. No és suficient amb el que diu la llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

L’Ajuntament de Sabadell ha de prendre consciència que uns serveis públics de qualitat no es pot prestar sense tenir en compte que el personal municipal ha de tenir unes bones condicions laborals i unes retribucions que reconeguin l’esforç que aquests darrers anys ha fet la plantilla municipal (crisi econòmica, pandèmia, implantació de noves mesures organitzatives…)

Cal abordar amb rigor i seriositat, temes com la carrera professional, valoracions de llocs de treball, promoció i classificació de personal, desenvolupar el teletreball, la conciliació laboral i familiar, revisar el conjunt de les retribucions i adequar-les a la realitat, la formació, la salut laboral, el pla d’igualtat, el pla de mobilitat, la roba de treball i un llarg etcètera.

Malgrat que amb l’exposat ja seria suficient per a la seva denúncia, l’altre causa que motiva aquesta és que ens trobem actualment amb un Acord condicions/conveni desnaturalitzat.
La constant i la pràctica que des de la direcció de Recursos Humans (evidentment seguint les directrius de l’equip de govern, si no no s’entendria), ha generat en aquests anys una negociació a la baixa de les condicions pactades.

Al mateix temps no podem perdre de vista que a l’actual Acord/conveni encara hi ha molts temes per complir i que des de CCOO estem reclamant a les meses de negociació.

On és la carrera professional del personal d’oficis? Annex 1 del conveni. I la resta de valoracions pendents que s’ha sol·licitat a l’empara de l’article 35.4? Que està passant amb el teletreball? I amb el pla d’igualtat? Per què s’estan incomplint amb les jubilacions parcials dels laborals? On és la normativa interna reguladora dels criteris generals i procediment pel que fa a la roba de treball? La carrera administrativa?… La llista és llarga.

Darrerament, amb la sentència del suprem per la qual s’ha suspès unilateralment el pla de racionalització i els incentius per jubilacions anticipades, sumat, també, a la suspensió de la productivitat pel servei actiu prolongat als 25 i als 35 anys (art. 19), fa evident una pèrdua de drets i la fràgil situació que té el nostre Acord de condicions/conveni.

És cert que la voluntat política, segons se’ns diu, és la de rescabalar econòmicament aquestes pèrdues en un altre concepte. Malgrat aquesta voluntat política, ara com ara tècnicament no està solucionat, el que ens indica de nou un possible conflicte.

Cal restablir l’equilibri de què es va pactar, i això de moment no és possible sense una negociació global i efectiva de les nostres condicions laborals, serà possible si realment tenim capacitat de mobilitzar-nos i reivindicar el que és nostre. Caldrà lluitar-ho!