Candidatura de laborals tècnics i administratius

Candidatura de laborals tècnics i administratius:

Franciscomoreno 1

1. Francisco Moreno (informàtica)

Rosapubill

2. Rosa Pubill (educació)

Xevicastro 1

3. Xevi Castro (gestió tributària)

Carlesfernandez 2

4. Carles Fernández (conservatori)

Montsemanosa

5. Montse Mañosa (arxiu històric)

Mertixellbusom 1

6. Meritxell Busom (gestió tributària)

Joanmorera

7. Joan Morera (conservatori)

Photo 550 550

8. Alexandre Baiget (conservatori)

Photo 550 550

9. Neus Sánchez (SIAD)

Photo 550 550

10. Pere Benitez (conservatori)

Photo 550 550

11. Roser Enrich (museu d’història de sabadell)

Photo 550 550

12. Quico Beltrà (informàtica)

Frame22m 01

Elpodertot